Aanmeldformulier St. Erfgoed Werf Gusto


Met uw financiële steun als ‘Vriend van St. Erfgoed Werf Gusto’ kunnen wij het gedachtegoed van Werf Gusto laten voortleven. Ook willen wij in kaart brengen wat hier in Schiedam door de vele duizenden werknemers in de loop der jaren is gepresteerd.  De nog aanwezige kennis willen wij graag aan jongeren en geïnteresseerden doorgeven.

“Vriend van de St. Erfgoed Werf Gusto” (€ 25,- p.j):
– Geeft u toegang tot alle afgeschermde pagina’s met Foto’s, PDF’s (zoals I.H.C. Het Zeskant), brochures en boeken,
– Wordt u op de hoogte gehouden en uitgenodigd van evenementen tegen gereduceerde prijs van evenementen. .

Wordt ‘Vriend’ van de Stichting Erfgoed Werf Gusto en ontvang dit prachtige welkomstgeschenk als download-pdf. Dit 58 pagina’s tellende “Kranenboek” geeft een fotografisch overzicht van een groot aantal geproduceerde drijvende kranen en bokken tussen 1910 en 1938.


De jaarlijkse bijdrage verbonden maak ik per omgaande over op bankrekening:
NL70 TRIO 0338 5495 36 t.n.v.. Stichting Erfgoed Werf Gusto

Stichting Erfgoed Werf Gusto is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent extra giftenaftrek voor donateurs: particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer over deze regeling leest u meer op de site van de Belastingdienst.