ANBI informatie


Stichting Erfgoed Werf Gusto is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent extra giftenaftrek voor donateurs: particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer over deze regeling leest u op site van de Belastingdienst.

ANBI-Informatie

Stichting Erfgoed Werf Gusto

Naam van de Instelling / Post- en bezoekadres
Stichting Erfgoed Werf Gusto
Hofakkersweg 22
7875 BB Exloo
KVK 68110979

RSIN
8573.06.649

Doelstelling van Erfgoed Werf Gusto
Het gedachtegoed van de voormalige Werf Gusto levend houden, onder meer door gestalte te geven aan een aandenken aan de werf, dat geplaatst zal worden op een locatie dicht in de buurt van de oude Werf Gusto en dit aandenken te onderhouden, de verbondenheid met Schiedam.

Functie van de bestuurders
Dhr. D.H. Allewelt – voorzitter / penningmeester
Mw. C.J. Mangnus – secretaris

Adviseur
Mw. M.L.E. Smulders
Dhr. J. Smulders (familiaire toetsing)

Technisch Adviseur
Dhr. B. Berkhout


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019