Beleidsplan

Werf Gusto gefotografeerd vanaf het Oosterhavenhoofd.
Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Henri Rebers.*

Doelstelling en organisatie
De stichting is opgericht op 17 februari 2017 met de naam: ‘Stichting Erfgoed Werf Gusto‘. De stichting heeft een driekoppig bestuur. Doelstelling is het behoud van het gedachtegoed van de voormalige Werf Gusto als industrieel en cultureel erfgoed door: samenwerking te bevorderen van alle mogelijke partijen die het behoud ondersteunen en er aan bijdragen; een visie te ontwikkelen voor de vele mogelijkheden van de nog bewaard gebleven objecten. Deze visie uit te dragen, onder andere door benadrukking dat Werf Gusto het hoogtepunt is van de Nederlandse specialistische scheepsbouw met unieke ontwerpen, die behouden moet blijven; de cultuurhistorische en industriële waarde van diverse projecten van de scheepswerf als erfgoed vast te leggen in woord en beeld; en voorts alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit doel te bereiken door gebruik te maken van overleg, publicaties, manifestaties, lezingen, fondsenwerving en in het algemeen het op gang brengen van een maatschappelijke beweging. De stichting heeft niet als doel de objecten zelf aan te kopen of te exploiteren.

De activiteiten in de komende vijf jaar

  • Het geven van presentaties e.d.
  • Bijhouden beheerplan ‘Monument Werf Gusto‘.
  • Bevorderen dat de aanwezige (technische) kennis over objecten wordt vastgelegd.
  • Samenwerking met andere organisaties om die kennis te delen en te vergroten.
  • Het uitgeven van een algemene flyer.
  • Deelname aan manifestaties.
  • Het organiseren van bijeenkomsten en presentaties e.d.
  • Het (digitaal) vastleggen van de waarden van de werf en haar objecten als cultureel en industrieel erfgoed, waaronder het bevorderen van de totstandkoming van boeken over de werf.

*Foto is naar alle waarschijnlijkheid gemaakt in de eerste helft van 1906. De foto geeft uitzicht op de ‘Oosterhaven’. De foto is gemaakt op de dijk, die de ‘Oosterhaven’ scheidde van de ‘Maas’. We kijken op deze wijze naar de toekomstige ingang van de ‘Merwehaven’. Het zeilschip op de voorgrond brengt vracht en ligt afgemeerd tegen de ‘Chaland Relais’ (Bnr. 304 welke nog te water gelaten is in Slikkerveer) een persvaartuig voor rekening van de Suez Kanaal Mij. In de ‘Gustohaven’ ligt de eigen drijvende bok. Vanaf de opening van de werf in 1905 werden zware stukken gehesen met deze drijvende bok. Werfkranen waren in die eerste jaren na de opstart nog niet geïnstalleerd en de eerste drijvende kranen voor eigen rekening dateren vanaf 1912/1913. Op de kades verder de twee op spoor rijdende werfkranen, deels stoom en elektrisch aangedreven (zie de stoompluim bij de rechtse kraan). Verder vallen op de kade de ‘lantaarnpalen met elektrisch licht op. (Een unicum voor die tijd) Links liggen twee casco’s afgemeerd aan de kade. Het casco met de bogen (voor tentdoek in tropische omgeving) is waarschijnlijk een van de eerste vijf nieuwgebouwde schepen op de nieuwe Werf Gusto (Bnr’s. 306-310, vijf stoomhoppers voor Egypte). Rechts daarvan ligt waarschijnlijk het casco van zeewaardige kolentransporteur ‘Prosper’ voor rekening van de SHV te Rotterdam. De molen juist zichtbaar boven het dak van de scheepsbouwhal links is de zaagmolen ‘De Oud-Burgemeester Knappert’.

Scroll naar boven