De Gusto letters


Vanmorgen om 11:00 uur was het dan eindelijk zover. We konden de eerste componenten, die verwerkt zullen worden in het ‘Monument’ van de Werf Gusto, ophalen bij de eigenaar. De eigenaar, de familie Keijzer, in Midden Delfland heette ons hartelijk welkom in hun, voor Schiedamse begrippen, ‘afgelegen huis’ in Midden Delfland. Deze stormachtige ochtend voegde er iets mystieks aan toe. De familie Keijzer kreeg de letters en nog meer zaken, die gerelateerd zijn aan Werf Gusto, in 1996 ‘erbij’ toen zij het huis kochten van de man die omstreeks 1980 de gebouwen, waaronder het kantoorpand, opkocht van IHC Holland en zodoende eigenaar werd van de leeggehaalde opstallen en alles wat daarmede verbonden was.

Bij het neerhalen van de gebouwen vond de eigenaar van het sloopbedrijf er nog wel een aantal voor hem bruikbare onderdelen in zitten. Dat waren het ‘Torentje’ dat op het kantoorpand stond, de letters GUSTO, die de voorgevel van het oude kantoorpand sierden en de twee overgebleven smeedijzeren toegangshekken tot de werf. Deze hekken stonden tussen het kantoorpand en de Machinehal (Hal Oost). De andere identieke toegangshekken tussen het kantoorpand en de Scheepsbouwhal (Hal West) waren een tiental jaren voor de sloop van de werf door de leiding van de werf verwijderd en vervangen door een slagboom. Dit om stakers niet meer de kans te bieden de hekken dicht te lassen bij hoog oplopende arbeidsgeschillen, zoals in het verleden wel vaker was voorgekomen.

Het ‘Torentje’ is na de eerste gesprekken van de huidige stuurgroep meteen afgevallen, omdat er teveel gerestaureerd moest worden en dat dan uiteindelijk ‘namaken’ goedkoper is, dan restaureren. Mede daarom viel het besluit de originele hekken en letters te gebruiken bij de samenstelling van het ‘Aandenken’. De familie Keijzer vindt het aan de ene kant jammer, dat de keus niet op het ‘Torentje’ gevallen is, echter het ‘Torentje’ is een markant herkenningspunt geworden daar in de polders van Midden Delfland. Het is herkenningspunt in autorally’s etc. Dus wat dat betreft doen we weer heel veel mensen een plezier door het te laten staan waar het nu staat. 


Schiedam 20 november 2016

Terug naar Schiedam Zuid


Toen in 1978 IHC Gusto BV noodgedwongen haar poort sloot kon niemand op dat moment bevroeden, dat binnen een tijdsbestek van amper 5 jaar, alles maar dan ook werkelijk alles verdwenen zou zijn. Niet alleen de historische gebouwen, maar ook het archief was grotendeels vernietigd. Het is bijna niet voor te stellen dat een bedrijf dat zo’n impact heeft gehad op de ontwikkeling van de stad Schiedam, zowel in economisch als ook in sociaal opzicht, binnen 5 jaar totaal van de kaart verdween.
Op het voormalige terrein van de specialistische scheepswerf aan de ‘Maasdijk’ herinnert niets meer aan die glorieuze jaren van vernieuwende speciale scheepsbouw, of het moeten de resten van de betonnen onderheide hellingen zijn en een stuk overgebleven afbouwkade, die men heeft laten liggen.
Ook herinnert niets aan de verbondenheid van de wijk ‘de Gorzen’ met de scheepswerf, terwijl de werf waarvan de aanleg begon in 1902/1903, altijd voor werk heeft gezorgd in de wijk. Waren het niet de werknemers, die daar woonden en werkten dan waren het wel de horeca en toeleveringsbedrijven, die zaken deden met de werf. De sluiting in 1978 heeft dan ook diepe wonden geslagen in de wijk.
De verbondenheid met de scheepswerf spreekt nog immer velen tot de verbeelding. Dit blijkt uit het feit, dat bij samenkomsten met als thema ‘Werf Gusto’ de zalen altijd goed gevuld zijn, zelfs na bijna 40 jaar! De grote belangstelling bij de vervanging van de ‘Westerhavenbrug’ in 2015 is daar ook zo’n voorbeeld van. Deze brug is in 1937 door Gusto Staalbouw gebouwd en ter plaatse geassembleerd in ‘de Gorzen’. De brug was in haar bijna 80 jaar bestaan het beeldmerk geworden van de wijk ‘de Gorzen’. De brug was in 2015 dringend aan vervanging toe.  De opening en festiviteiten rond de verwijdering van de oude en het plaatsen van de nieuwe brug draaiden op een waar volksfeest uit.

Er is een aantal organisaties, dat zich vandaag de dag nog bezig houdt met het in standhouden van het historische gedachtegoed van ‘Werf Gusto’. Dat is in de eerste plaats Stichting Erfgoed Werf Gusto,  Gemeentearchief Schiedam, de historische afdeling van GustoMSC en de Historische Vereniging Schiedam. Sedert 2014 is er ook een website en een Facebookpagina over Werf Gusto. Zij bevatten veel foto’s en verslagen uit de tijd dat ‘Werf Gusto’ nog regelmatig van zich deed spreken.

Sedert geruime tijd is men zich bewust van het feit, dat er in privébezit nog enkele in het oog springende overblijfselen zijn van de werf, zoals de bronzen gevelletters ‘Gusto’, die het oude kantoorpand sierden, het karakteristieke torentje dat op het gebouw stond en twee toegangshekken. Ook weten we dat de bezitters deze stukken willen verkopen.
De Stichting Erfgoed Werf Gusto wil graag voor de inwoners van Schiedam Zuid trachten de link tussen ‘Werf Gusto’ en ‘de Gorzen’ te herstellen op een wijze die recht doet aan allen. De Stichting Erfgoed Werf Gusto wil daarom in goed overleg met een aantal personen en instellingen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een aantal van deze overblijfselen ‘terug te halen’ naar daar, waar het eens allemaal begonnen is: in Schiedam Zuid.

Begin juni 2016 was er een eerste treffen tussen vertegenwoordigers van de huidige Stichting Erfgoed Werf Gusto, Gemeente Schiedam (afdelingen Archief en Cultuur), Historische Vereniging Schiedam  en de Wijkmanager waarin van gedachten werd gewisseld omtrent de te nemen stappen en mogelijke locaties van een ‘Monument’.


St. Erfgoed Werf Gusto