Over ons

Jaar 2016 – Een belangrijk moment in het ontstaan van het ‘Monument voor Werf Gusto’. De hekken worden behoedzaam op de vrachtwagen gelegd en worden in gereedheid gebracht voor vervoer naar de opslag. Kort daarna zouden de hekken naar het staalbedrijf worden gebracht voor conservering.

 

Samenstelling van het bestuur van ‘Stichting Erfgoed Werf Gusto’

Voorzitter:
D.H. Allewelt

Secretaris:
C.J. Mangnus

Penningmeester:
D.H. Allewelt a.i.

Niet bestuurlijke functies

Algemeen Adviseur:
Drs. C. Nieuwendijk
M.L.E. Smulders 

Technisch Adviseur:
B. Berkhout

Toezichthouder nazaten Henri en Frans Smulders:
J.H.M. Smulders

Wat doen we?

Prioriteit op dit moment is het opzetten van een ‘Monument’ voor de voormalige Werf Gusto. Daartoe is in juli 2016 een stuurgroep opgericht, die als volgt is samengesteld uit vertegenwoordigers van:

  • Stichting Erfgoed Werf Gusto
  • Gemeentearchief Schiedam
  • Stichting MooiWerk te Schiedam
  • Gemeente Schiedam / Wijkontwikkeling / Afdeling Cultuur
  • Historische groep GustoMSC
  • Historische Vereniging Schiedam
  • Bewonersvereniging Schiedam Zuid.

Voor meer informatie over de geschiedenis van de Werf Gusto gaat u naar de pagina ‘Historie’. Wilt u meer informatie over de producten en ontwikkeling van de werf tot 1978 ga dan naar ‘Werf Gusto’. Uit de voormalige Werf Gusto zijn twee wereldspelers op het gebied van offshore voortgekomen. In de eerste plaats is dat de ontwikkelafdeling van Werf Gusto, beter bekend als Gusto Engineering en heden ten dage nog immer succesvol opererend onder de naam GustoMSC in Schiedam. In de tweede plaats SBM Offshore ook te Schiedam (hoofdkantoor Amsterdam, dat reeds begin 70’er jaren een eigen werkmaatschappij was geworden binnen de IHC-groep door zich los te maken van Werf Gusto. Vermeldenswaardig is nog, dat de laatste ‘Smulders’ die Werf Gusto leidde (ir. Robert Smulders) de eerste directeur was van SBM Inc.