Persberichten

Persbericht 

Schiedam, 22-10-2020 

St. Erfgoed Werf Gusto schort per direct samenwerking met Gemeentearchief Schiedam op  

Aanleiding voor het beëindigen van de samenwerking met het Gemeentearchief Schiedam zijn de online podcasts met informatie over Werf Gusto, die recentelijk onder verantwoording van het Gemeentearchief Schiedam online zijn gezet op de website van de Gemeente Schiedam.    

Deze podcasts, die vol fouten zitten, zijn een initiatief van het Gemeentearchief Schiedam en vormen een absoluut dieptepunt in de verslaglegging van de geschiedenis van Werf Gusto. De ingesproken, soms moeilijk verstaanbare, teksten zijn zonder enige vorm van overleg met instanties, die meer kennis in huis hebben over de geschiedenis van de Werf Gusto te Schiedam, zoals de St. Erfgoed Werf Gusto van tevoren niet besproken, of doorgenomen. Van samenwerking met andere instellingen, die zich bezighouden met de geschiedenis van Werf Gusto, zoals de Stichting Erfgoed Werf Gusto en organisaties van oud-werknemers is in het geheel geen sprake.  

Het Gemeentearchief Schiedam heeft, zoals wel vaker in het recente verleden gebeurd is met geschiedschrijving over Werf Gusto, weer eens slechte regie gevoerd. Hierbij verwijzen wij naar recente publicaties in de Historische Jaarboeken Schiedam van 2017 en 2020, die uitgegeven worden door de Dr. K. Heeringa Stichting te Schiedam. Vooral de publicaties over de rol van Werf Gusto in de Tweede Wereldoorlog in het Historisch Jaarboek 2020, hadden er al toe geleid, dat de Stichting Erfgoed Werf Gusto ernstige bezwaren aantekende tegen de eenzijdige berichtgeving en het veelvuldig verwijzen naar historisch achterhaalde feiten uit 1946.  

Werf Gusto was een scheepswerf, die in 1901 grond aankocht voor haar nieuwe scheepswerf in het stadsdeel Nieuw-Mathenesse aan de Schiedamse kant dat grensde aan de Maas. Op deze locatie zou binnen een tiental jaren een zeer goed lopende scheepswerf opgebouwd worden.  De in Schiedam opgezette en in 1905 geopende scheepswerf Werf Gusto ontwikkelde zich tot absolute smaakmaker binnen de specialistische scheepsbouw.  Eind 50-er begin 60-er jaren van de vorige eeuw begon de werf offshore projecten te bouwen voor de olie-industrie. In 1978 werd de offshore-werf afgestoten door IHC Holland in ruil voor overheidssubsidie voor reorganisatie van haar baggerdivisie.  

Al sinds 2014 zijn mensen buiten het Gemeentearchief Schiedam bezig met het samenstellen van de geschiedenis van Werf Gusto. Daar worden door een aantal mensen, die gewerkt hebben bij Werf Gusto, dagelijks historisch materiaal zoals foto’s en documenten op de website Werf Gusto en de Facebookpagina geplaatst en besproken. In 2016 werd de Stichting Erfgoed Werf Gusto opgericht om de geschiedenis van de werf digitaal te bewaren voor het nageslacht. Beide websites worden ook digitaal opgeslagen door de Koninklijke Bibliotheek te den Haag, vanwege het hoge historische gehalte. Het is ook deze stichting, die het initiatief en de coördinatie verzorgde van de totstandkoming en plaatsing van het monument Gusto aan de Maasdijk in Schiedam-Zuid in 2018 en het initiatief nam en in overleg ging met het Stedelijk Museum Schiedam voor de in februari 2018 geopende succesvolle fototentoonstelling “Wij Waren De Gusto” met foto’s van Cas Oorthuys.  

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Dirk H. Allewelt   
(Voorzitter Stichting Erfgoed Werf Gusto)  
Mobiel: +31(0)6 4170 9738  
E-mail: info@erfgoed-werfgusto.nl


Persbericht

Emmen, 27 juni 2018

Onthulling Monument Werf Gusto

Op 13 juli 2018 is het precies 40 jaar geleden dat Werf Gusto (IHC Gusto B.V.) haar poorten sloot. Ter gelegenheid daarvan wordt op die dag op de kop van de Maasdijk in Schiedam-Zuid een monument onthuld. Het monument, dat o.a. bestaat uit twee teruggevonden smeedijzeren toegangshekken, is vormgegeven door de Schiedammer Sjef van Duin. Het monument is een ode aan de voormalige eigenaren en de duizenden werknemers, die in de bijna 75 jaar dat het bedrijf bestaan heeft de stad Schiedam eer hebben aangedaan met hun spraakmakende schepen en staalconstructies.

In 1901 lieten August, Henri en Frans Smulders het oog vallen op een stuk grond in het stadsdeel Nieuw-Mathenesse aan de Schiedamse kant dat grensde aan de Maas. Zij waren op zoek naar een geschikte locatie voor hun scheepswerf, die een open verbinding moest hebben naar zee. Op deze locatie zou daar binnen een tiental jaren een zeer goed lopende scheepswerf opgebouwd zijn.  De in Schiedam opgezette en in 1905 geopende scheepswerf Werf Gusto ontwikkelde zich tot absolute smaakmaker binnen de specialistische scheepsbouw.  Eind 50-er begin 60-er jaren van de vorige eeuw begon de werf offshore projecten te bouwen voor de olie-industrie.

Mede op initiatief van Werf Gusto werd in 1943 met vijf collega-werven de I.H.C. (Industriële Handels Combinatie) opgericht. In het midden van de 60-er jaren traden vijf van deze werven definitief toe tot de I.H.C. Holland N.V. Toen in 1978 Werf Gusto haar poorten moest sluiten, liet zij een schat aan lege gebouwen achter, zoals het kantoorgebouw met haar eikenhouten lambriseringen en de prachtige modellenzaal met gebrandschilderde glazen koepel. De eigenaar (IHC Holland) wilde van de gebouwen en het terrein af.  In 1980 is de gehele werf gesloopt.

Het is de in 2017 opgerichte Stichting Erfgoed Werf Gusto gelukt een aantal relikwieën w.o. de smeedijzeren toegangshekken van de definitieve ondergang te redden. De hekken, inmiddels geheel hersteld, zijn verwerkt in een ‘Monument’. Nieuwe generaties Schiedammers kunnen zich dan bij het zien van dat ‘Monument’, met verklarende teksten en foto’s op een speciale website, een beeld vormen van wat zich hier allemaal heeft afgespeeld op de uiterwaarden van de Maas in Schiedam van medio 1905 tot 13 juli 1978.

Datum onthulling: 13 juli 2018
Inloop: 15 uur 30 in de Heilig Hartkerk, Rijnstraat 1, Schiedam-Zuid
Begin programma: 1600 uur
Gezamenlijk vertrek: van Heilig hartkerk om 16 uur 25 naar Koninginnebrug aan de Maasdijk/Buitenhavenweg te Schiedam-Zuid
Tijdstip onthulling: 16 uur 45

In samenwerking met Stichting Erfgoed Werf Gusto en de Gemeente Schiedam

Het monument wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. Gemeente Schiedam, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o, GustoMSC, Stichting Erfgoed Werf Gusto, Stedelijk Museum Schiedam, Nolet Distillery, Royal IHC, Historische groep GustoMSC, BVSZ en nazaten Henri en Frans Smulders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dirk H. Allewelt (voorzitter Stichting Erfgoed Werf Gusto)
Mobiel: 06 2290 1043
e-mail: info@erfgoed-werfgusto.nl


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019