Projecten


2014

(Digitale) Projecten & Social Media.

In 2014 is begonnen met het digitaliseren van veel informatie. Dit wordt gedaan om het ter beschikking te stellen van het grote publiek. Dit werd/wordt gedaan via de site werf-gusto.com. Deze website bevat veel informatie over bouwlijsten, foto’s van projecten en veel achtergrondinformatie over de ontwikkeling van de werf vanaf 1905.


2018

‘Wij Waren de Gusto’
Februari 2018: Op 3 februari heeft het Stedelijk Museum Schiedam samen met de Stichting Erfgoed Werf Gusto een foto-expositie ingericht in Schiedam met als onderwerp Wij Waren De Gusto (ingericht met foto’s van Cas Oorthuys over de periode 1959-1962). De foto-expositie liep tot 15 april 2018.

‘Lepelaar’ & ‘Kraanvogel’
Maart 2018: Op 26 maart j.l. een bezoek gebracht aan de kranen ‘Lepelaar’ en ‘Kraanvogel’ die sinds 1970 op de werf Damen Verolme Rotterdam in gebruik zijn. Het bezoek was op uitnodiging van de werf die reageerde op een schrijven van St.-Erfgoed Werf Gusto aan de nieuwe eigenaren van de werf met de vraag wat hun plannen en toekomstverwachtingen zijn met deze twee erfgoedkranen.
De kranen blijken nog in uitstekende conditie en niets wijst er op, volgens de leiding van de werf dat ze binnen afzienbare tijd op non-actief worden gesteld. Men gaat ervan uit dat de beide kranen nog meerdere jaren inzetbaar zijn. Een hele geruststelling te weten dat zij niet onverhoeds eindigen bij een sloper. Wanneer een of beide kranen overcompleet dreigen te worden, wordt contact gelegd met Stichting Erfgoed Werf Gusto! Een hele mooie belofte.
De beide kranen zijn op dit moment onmisbaar als hulp bij het grote droogdok (Dok 7) en op Kade 4. Onmisbaar omdat ze ver kunnen reiken en grote hijsen tot 30 ton niet uit de weg gaan. Technisch zijn beide kranen up-to-date. De cabines zijn vervangen door geheel nieuwe welke zijn uitgemonsterd met de modernste apparatuur. Binnen staat in het kraanhuis moderne apparatuur om te waarschuwen bij instabiliteit et cetera. Voor de rest niets dan onderdelen en machinerieën uit de periode dat de kranen opgeleverd werden aan Rijkswaterstaat in 1964. Bij deze willen we Damen Verolme Rotterdam nog hartelijk dank zeggen voor de vriendelijke ontvangst op de werf en de moeite die getroost is ons boven in de kranen te krijgen. Dat is met kraan 23 (Kraanvogel) gelukt! Bij kraan 24 (Lepelaar) was het alleen mogelijk van een korte afstand foto’s te maken, daar de kraan getest werd.

‘Monument Werf Gusto’
Juli 2018: 

Boek ‘De Poort’
September 2018: Het boek ‘De Poort’ besteed aandacht de feestelijke dag dat het ‘Monument Werf Gusto’ onthuld werd op de kop van de Maasdijk in Schiedam-Zuid. Toen in 1978 Werf Gusto haar poorten moest sluiten, liet ze een schat aan lege gebouwen achter, zoals het kantoorgebouw met haar eikenhouten lambriseringen en de prachtige modellenzaal met gebrandschilderde glazen koepel. Ondanks dat bij sommige instanties en personen de wil aanwezig was de gebouwen te redden is in 1980 is de gehele werf gesloopt.

Het is de in 2017 opgerichte Stichting Erfgoed Werf Gusto gelukt enkele relikwieën w.o. de smeedijzeren toegangshekken van de definitieve ondergang te redden. De hekken, inmiddels geheel hersteld, zijn verwerkt in een ‘Monument’. Het ‘Monument’ geeft de plek aan waar de voormalige werf was. Bovendien is het een ode aan de duizenden werknemers en de ondernemende familie Smulders, die in de 73 jaar honderden spraakmakende objecten hebben gemaakt, onder soms moeilijke omstandigheden. Nieuwe generaties Schiedammers kunnen zich dan bij het zien van dat ‘Monument’, met verklarende teksten en foto’s op een speciale website, een beeld vormen van wat zich hier allemaal heeft afgespeeld op de uiterwaarden van de Maas in Schiedam van halverwege 1905 tot 13 juli 1978.

Een boek met achtergronden over de oprichting van Werf Gusto, het tot stand komen van het monument en vele foto’s gemaakt tijdens de bouw en onthulling van het monument.


Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2022 door St. Erfgoed Werf Gusto