Projecten

2014

(Digitale) Projecten & Social Media.

In 2014 is begonnen met het digitaliseren van veel informatie. Dit wordt gedaan om het ter beschikking te stellen van het grote publiek. Dit werd/wordt gedaan via de site werf-gusto.com.
Deze website bevat veel informatie over bouwlijsten, foto’s van projecten en veel achtergrondinformatie over de ontwikkeling van de werf vanaf 1905.


2016-2018

‘Monument Werf Gusto’

Ontwerp-Monument-Werf-Gusto naar een ontwerp van Sjef van Duin

Een eerste foto van het ‘Monument’, zoals het in 2016 door de ontwerper is gemaakt. In de loop der tijd is het ontwerp ietwat gewijzigd. ‘Het boek’ waarvan in eerste ontwerpen sprake van was is vervangen door een grondtegel met daarin verklarende teksten omtrent het monument en een colofon van ieder, die het monument financieel ondersteunden. De Belgische kasseien, die eens zo kenmerkend waren voor het wegdek van de Maasdijk zijn vervangen door grasbetontegels. De plaats is nog steeds gesitueerd naast het brugwachtershuis. De exacte plaats is iets opgeschoven naar links, waardoor, kijkend door de hekken, het uitzicht geeft op de plek waar de hoofdgebouwen en hellingen waren gevestigd. De hekken zijn in donkerblauw gespoten en worden opgehangen in een stijve constructie zoals zichtbaar op de foto. De ombouw (hier in zilver) verwijst naar de draagconstructies in het pand van de beide hallen. De twee vlakke zwarte stukjes spoorrails halverwege de constructie aan de binnenzijde ter hoogte waar de hekken ‘rond’ gaan lopen, symboliseren de rails waarop de loopkranen in de hallen voortbewogen. De bronzen GUSTO letters boven in het dak waren gepland, werden na gezamenlijk overleg uit het ontwerp gehaald.

De bronzen letters hebben grote historische waarde en brons is erg in trek. Zij zijn daarom verkocht aan GustoMSC, die ze na reiniging een mooie veilige plaats gaf in een van haar zalen.

De locatie was met zorg uitgekozen. De stuurgroep wilde destijds een plek voor het monument, dat recht zou doen aan de verbintenis van Schiedam-Zuid met de werf. In de loop der jaren is een gedeelte van het oude werfterrein volgebouwd. Daardoor viel  een aantal locaties meteen af. Dit punt op de kop van de Maasdijk is een punt waar jarenlang duizenden werknemers al wandelend, fietsend, dollend, roepend naar elkaar, met het brood onder de arm langskwamen met zicht op de hallen. Dit zagen zij als zij ‘s ochtends vroeg naar het werk gingen. De Koninginnenbrug en de oude werf Gusto hebben een jarenlange verbintenis. Nu, kijkend door de hekken, krijgt men een indruk wat de werknemers zagen. Zij zagen niet een doorkijk naar de Maas of de Voorhaven, maar juist het oude werfterrein. Het monument elders plaatsen zou ernstig afbreuk hebben gedaan aan de historische waarde van de hekken. Elders geplaatst zouden het ‘gewoon’ hekken zijn geweest.


2018

‘Wij Waren de Gusto’

Februari 2018: Op 3 februari heeft het Stedelijk Museum Schiedam samen met de Stichting Erfgoed Werf Gusto een foto-expositie ingericht in Schiedam.
De expositie kreeg de naam mee van Wij Waren De Gusto (ingericht met foto’s van Cas Oorthuys over de periode 1959-1962). De foto-expositie liep tot 15 april 2018.

Foto: plaatsen van de boeg van de ‘Alchiba’ – Foto: Cas Oorthuys

‘Lepelaar’ & ‘Kraanvogel’

Maart 2018: Op 26 maart j.l. een bezoek gebracht aan de kranen ‘Lepelaar’ en ‘Kraanvogel’ die sinds 1970 op de werf Damen Verolme Rotterdam in gebruik zijn. Het bezoek was op uitnodiging van de werf die reageerde op een schrijven van St.-Erfgoed Werf Gusto aan de nieuwe eigenaren van de werf met de vraag wat hun plannen en toekomstverwachtingen zijn met deze twee erfgoedkranen.

De kranen blijken nog in uitstekende conditie en niets wijst er op, volgens de leiding van de werf’, dat ze binnen afzienbare tijd op non-actief worden gesteld. Men gaat ervan uit dat de beide kranen nog meerdere jaren inzetbaar zijn. Een hele geruststelling te weten dat zij niet onverhoeds eindigen bij een sloper. Wanneer een of beide kranen overcompleet dreigen te worden, wordt contact gelegd met Stichting Erfgoed Werf Gusto! Een hele mooie belofte.

De beide kranen zijn op dit moment onmisbaar als hulp bij het grote droogdok (Dok 7) en op Kade 4. Onmisbaar omdat ze ver kunnen reiken en grote hijsen tot 30 ton niet uit de weg gaan. Technisch zijn beide kranen up-to-date. De cabines zijn vervangen door geheel nieuwe welke zijn uitgemonsterd met de modernste apparatuur. Binnen staat in het kraanhuis moderne apparatuur om te waarschuwen bij instabiliteit et cetera. Voor de rest niets dan onderdelen en machinerieën uit de periode dat de kranen opgeleverd werden aan Rijkswaterstaat in 1964. Bij deze willen we Damen Verolme Rotterdam nog hartelijk dank zeggen voor de vriendelijke ontvangst op de werf en de moeite die getroost is ons boven in de kranen te krijgen. Dat is met kraan 23 (Kraanvogel) gelukt! Bij kraan 24 (Lepelaar) was het alleen mogelijk van een korte afstand foto’s te maken, daar de kraan getest werd.


Boek ‘De Poort’
September 2018

Boek ‘De Poort’ samengesteld door Dirk H. Allewelt.
Alle foto’s, tenzij anders vermeld, zijn van Tineke Mangnus.

 Het boek ‘De Poort’ besteed aandacht de feestelijke dag dat het ‘Monument Werf Gusto’ onthuld werd op de kop van de Maasdijk in Schiedam-Zuid. Het was de in 2017 opgerichte Stichting Erfgoed Werf Gusto gelukt enkele relikwieën w.o. de smeedijzeren toegangshekken van de definitieve ondergang te redden. De hekken, inmiddels geheel hersteld, zijn verwerkt in een ‘Monument’. Het ‘Monument’ geeft ongeveer de plek aan waar de voormalige werf was. Bovendien is het een ode aan de duizenden werknemers en de ondernemende familie Smulders, die in de 73 jaar honderden spraakmakende objecten hebben gemaakt, onder soms moeilijke omstandigheden.

Nieuwe generaties Schiedammers kunnen zich dan bij het zien van dat ‘Monument’, met verklarende teksten en foto’s op een speciale website, een beeld vormen van wat zich hier allemaal heeft afgespeeld op de uiterwaarden van de Maas in Schiedam van halverwege 1905 tot 13 juli 1978. Het is een boek met achtergronden over de oprichting van Werf Gusto, het tot stand komen van het monument en vele foto’s gemaakt tijdens de bouw en onthulling van het monument.


Scroll naar boven