Terug naar de bron…

Jaar 2016 – Na bijna 40 jaar in een weiland in Midden-Delfland gestaan te hebben werden de hekken (de restanten van de Oost-* en Westingang van de werf in Schiedam) op 30 december 2016 opgehaald met een speciale vrachtwagen (beschikbaar gesteld door de firma Imtrans). Ze werden overgebracht naar Vlaardingen waar zij werden geïnspecteerd door een smid. De hekken stammend uit ong. 1904** waren nog in prima conditie en konden na wat kleine reparaties meteen doorgestuurd worden naar een staalbedrijf om geconserveerd te worden. *De teruggevonden hekken zijn van de ingang ‘Oost’. **Niet duidelijk is wie de hekken heeft gebouwd, het meest aannemelijke is dat de hekken nog gebouwd zijn door de locatie van A.F. Smulders in Utrecht, de ‘Utrechtsche IJzergieterij’.

 

De buren waren aangenaam verrast

Organisatorisch werd het spitsuur, want buiten het feit dat de buren (niet de schapen, maar de familie in het belendende woonhuis) op de hoogte gesteld moesten worden, dat we er aankwamen in verband met het openen van het hek naar het weiland wilden we ook de nodige aandacht in de media. De redactie van RTV Rijnmond was wederom, na telefonisch overleg, bereid de nodige aandacht te schenken aan het onderwerp Aandenken Werf Gusto. Toen we aankwamen met onze historische lading bij het opslagterrein van de firma Imtrans werden we dan ook opgewacht door Radio en TV medewerkers van RTV Rijnmond.

Maar eer wij in Vlaardingen aankwamen moest er daar in die mistige ijskoude weilanden nog een secuur karwei geklaard worden. Er moest omzichtig te werk gegaan worden. Zo’n enorme meerassige vrachtwagen met een forse kraan vraagt om deskundige behandeling van de chauffeur. Het hijsen van de hekken, neerleggen en fixeren op zo’n vrachtauto is een tijdrovend karwei en is daar in dat zompige weiland een aanslag op je voeten en tenen, omdat we niet beschikten over het juiste schoeisel voor een dergelijk karwei.

Om 12:30 uur reed de chauffeur, voorzichtig manoeuvrerend, het terrein af en ging het via de smalle bochtige polderweggetjes richting Vlaardingen. In Vlaardingen werden de hekken en toebehoren voorzichtig uitgeladen en op pallets gelegd. Een grote vorkheftruck heeft ze voorzichtig op een ruime plek gelegd van het terrein. Het woord is nu aan de smid, die de hekken ter plaatse kan opknappen, waarna na ze verder getransporteerd worden naar het zandstraalbedrijf ‘Unicum’ in de Spaanse Polder, die ze na behandeling vrijgeeft voor verwerking in het Momument.

Er breekt weer een geheel nieuwe fase aan in het maken van het Aandenken. Het polderverhaal is hiermede afgesloten. We houden u op de hoogte van volgende ontwikkelingen.


Schiedam 28 december 2016

Alle foto’s: © Tineke Mangnus