Terug naar de bron

Het ophalen van de poort in Delfland door de firma Imtrans.
Foto: Tineke Mangnus

Organisatorisch werd het spitsuur, want buiten het feit dat de buren (niet de schapen, maar de familie in het belendende woonhuis) op de hoogte gesteld moesten worden, dat we er aankwamen in verband met het openen van het hek naar het weiland wilden we ook de nodige aandacht in de media. De redactie van RTV Rijnmond was wederom, na telefonisch overleg, bereid de nodige aandacht te schenken aan het onderwerp Aandenken Werf Gusto. Toen we aankwamen met onze historische lading bij het opslagterrein van de firma Imtrans werden we dan ook opgewacht door Radio en TV medewerkers van RTV Rijnmond.

Maar eer wij in Vlaardingen aankwamen moest er daar in die mistige ijskoude weilanden nog een secuur karwei geklaard worden. Er moest omzichtig te werk gegaan worden. Zo’n enorme meerassige vrachtwagen met een forse kraan vraagt om deskundige behandeling van de chauffeur.

Het hijsen van de hekken, neerleggen en fixeren op zo’n vrachtauto is een tijdrovend karwei en is daar in dat zompige weiland een aanslag op je voeten en tenen, omdat we niet beschikten over het juiste schoeisel voor een dergelijk karwei.

Om 12:30 uur reed de chauffeur, voorzichtig manoeuvrerend, het terrein af en ging het via de smalle bochtige polderweggetjes richting Vlaardingen. In Vlaardingen werden de hekken en toebehoren voorzichtig uitgeladen en op pallets gelegd. Een grote vorkheftruck heeft ze voorzichtig op een ruime plek gelegd van het terrein. Het woord is nu aan de smid, die de hekken ter plaatse kan opknappen, waarna na ze verder getransporteerd worden naar het zandstraalbedrijf ‘Unicum’ in de Spaanse Polder, die ze na behandeling vrijgeeft voor verwerking in het Monument.

Er breekt weer een geheel nieuwe fase aan in het maken van het Monument. Het polderverhaal is hiermede afgesloten.


Schiedam 28 december 2016

Foto: © Tineke Mangnus

Scroll naar boven