Tijdlijn 1862-1978

Een mooie luchtopname uit de 20’er jaren van de vorige eeuw. Op de beide hellingen zijn twee vrachtschepen in aanbouw. Op de voorgrond twee drijvende kranen, een van tweehonderd ton (links) en een van 150 ton draagvermogen (rechts). Uiterst rechts is men bezig met de opbouw van een derde drijvende kraan. Op het ponton van de kraan links liggen drie stoomketels, die waarschijnlijk geplaatst moet worden in de vrachtschepen. De mijnenlegger Hr. Ms. van Meerlant komt terug van een proefvaart, rechts ligt het zusterschip Hr. Ms. Douwe Aukes.

foto: Gemeentearchief Schiedam / Werf Gusto


 

1862
 • Oprichting firma A.F. Smulders te ‘s-Hertogenbosch
1863
 • Start IJzergieterij ‘s-Hertogenbosch
1864
 • A.F. Smulders (Guust) gaat een compagnonschap aan met F. Aarts uit den Bosch. (A.F. Smulders & Compagnie)Aarts is een bouwkundige.
 • De samenwerking loopt na 1 jaar teneinde. (1865)
1865
 • Start scheepstimmerwerf ‘s-Hertogenbosch.
 • Bedrijf richt zich op de:
  1. vervaardiging van stoominstallaties voor fabrieken en gemalen
  2. verhuur van machinerieën
  3. Sleepbootdienst
  4. Spoorwegmaterialen
1867
 • Zijn broer Charles Smulders ( 1842-1900) koopt zich in bij de zaak van A.F. SmuldersA.F. Smulders blijft 2/3 eigenaar en Charles Smulders voor 1/3. Vandaar dat de naam van het bedrijf niet veranderde.
1870
 • Vergunning ontvangen voor het uitvoeren van een stoomsleepdienst in Nederland, exclusief, Groningen, Friesland en Drenthe.
1871
 • Vergunning voor de stoomsleepdienst werd uitgebreid tot: ‘Alle stroomen van het Rijk waar sleepbooten kunnen komen’.
 • A.F. Smulders maakt zich met 12 andere Bosschenaren sterk voor de oprichting van een ‘Ambachtsschool’ naar Rotterdams model.
1872
 • In de loop van dat jaar komt de ‘Ambachtsschool’ waar A.F. Smulders  zich zo sterk voor maakte naar den Bosch
 • Op 30 augustus koopt A.F. Smulders voor ƒ 60.000,- de Utrechtsche IJzergieterijvan Van de Wall Bake. Deze laatste is in financiële moeilijkheden gekomen door een aantal grote projecten, zoals de spoorbrug bij Hedel. De Utrechtsche IJzergieterij had zo laag ingeschreven op de brug bij Hedel, dat haar financiën uitgeput waren toen het werk klaar was.
 • Op 1 november werden de werkzaamheden, die stillagen na de verkoop aan A.F. Smulders, weer hervat.
 • Op 22 november deelt A.F. Smulders mee in een dagbladadvertentie, dat het bedrijf te ‘s-Hertogenbosch in zijn geheel is verplaatst naar Utrecht.
 • Guust (A.F.) en Charles Smulders verhuizen naar Utrecht om dicht bij het bedrijf te gaan wonen.
 • Het bedrijf blijft hetzelfde werk verrichten, maar op grotere schaal.
 • De eigen scheepsbouw (wel in ‘s-Hertogenbosch) is gestopt. Casco’s van schepen worden elders gemaakt, maar worden in eigen beheer afgebouwd.
1873
 • In september van dat jaar tekenen de drie broers (Augustinus Franciscus, Carolus Wilhelmus en Johannes Lodovicus) een akte ter oprichting van een NV onder de naam ‘Utrechtsche IJzergieterij’. Geen van drieën is het toegestaan verbintenissen aan te gaan op persoonlijke titel. De geldigheid van de akte is twintig jaar en heeft als ingangsdatum 1-4-1873 en als einddatum 31-3-1893.
 • Aankoop van 1 hectare nieuw terrein in Utrecht in de buurt van de Lauwerecht.
1875
 • Door zijn broers en medevennoten krijgen  A.F. Smulders en zijn echtgenote ter gelegenheid van hun 12, 5 jarig huwelijk een zilveren tableau met daarop het huis aan de Zuid-Willemsvaart en de fabrieken te den Bosch en Utrecht.
 • 4 juni wordt door A.F. Smulders aangekocht voor de som van 52.500,- francs het terrein van de voormalige gasfabriek in Brussel. Hierop zal een fabriek gebouwd worden, die samen gaat werken met de locatie in Utrecht met dien verstande, dat in Brussel alleen mitrailleurs gebouwd worden.
 • Op 30 mei aankoop voor de sloop van gebouwen en ondergrond van de stoompapierfabriek in Boxtel. 
1879
 • Oplevering allereerste gebouwde baggermolen. Het wordt per stoomsleepboot gesleept naar de stad Arnhem.
 • Deelname aan Tentoonstelling Arnhem, inzendingen waren: een complete trasmolen (cementindustrie)en  enkele mitrailleurs!
 • Deelname in ‘Middelburgsche Kunstboterfabriek’ met twee van de in totaal 20 aandelen. De aandelen bedroegen ƒ 5000,- per aandeel.
1880
 • De wegen van A.F. Smulders en zijn broers scheiden zich. De broers Louis en Charles Smulders zetten hun eigen bedrijf op in Utrecht aan de Croeselaan.
 • A.F. Smulders koopt in Tegelen het in financiële moeilijkheden verkerende Canoy & Herfkens (steenfabricage) en wordt zelf directeur met bijbehorend salaris.
 • Zoon Henri Smulders doet zijn intrede in het bedrijf van zijn vader.
Na 1880
 • A.F. Smulders gaat zich specialiseren in grondverzet. Heeft ook grote interesse in kunstbotermachines. Heeft daarbinnen goede contacten met o.a. Jurgens – Van den Bergh in Oss.
1881
 • J. D. Dresselhuijs treedt in dienst van A.F. Smulders
 • A.F. Smulders wordt benoemd op 9 maart als ‘Lid van het Bewind’ der Vereeniging van en voor Nederlandsche Industrieelen. (De Standaard 14-03-1881)
1882
 • In december worden de eerste grote baggermolens besteld door Volker uit Sliedrecht. Deze aannemer werkte tot die tijd uitsluitend met Engelse machines.
1883
 • In februari van dat jaar ontvangt A.F. Smulders de opdracht van de Gemeente Amsterdam voor de bouw van een dubbele basculebrug over de Hoge Sluis t.o. het paleis van Volksvlijt.
 • Overlijden van W.H. Smulders (Tilburg) vader van A.F. Smulders.
 • Aansluiting elektriciteit van zijn beide woonhuizen en zijn fabriek in Utrecht, alle op hetzelfde adres gevestigd. (De Amsterdammer 5-04-1883)
1884
 • A.F. Smulders krijgt opdracht tot het vervaardigen van al het ijzerwerk benodigd voor de nieuwe (2e) gasfabriek in Amsterdam, ws. de Oostergasfabriek.
 • A.F. Smulders koopt het gebouw van de Internationale Koloniale Wereldtentoonstelling van 1873 in Amsterdam. Hij laat het afbreken en opbouwen in Utrecht als nieuwe bedrijfshallen voor de IJzergieterij.
 • Opdracht vanuit Argentinië voor een Stoom-Mastbok.
 • Nieuwbouw van een werkplaats voor ‘Bruggenbouw’. De dragende constructie bestaat uit houten staanders en een houten kap.
1885
 • J.C. van Hattum bestelt 10 excavateurs voor haar project bij het graven van het Panamakanaal.
 • A.F. Smulders schaft een hydraulische smeedpers aan als eerste in Nederland.
 • A.F. Smulders wordt een van de drie firmanten ( samen met Carel Canoy en Gerard Johan Herfkens) van de steenfabriek Canoy en Herfkens.
1886
 • A.F. Smulders koopt in Berlicum (NB) het landgoed ‘Veebeek’ met 9 ha grond.
 • 15 mei – Openbare beproeving van de laatste van de 10 bestelde excavateurs door van Hattum nabij het station van Hilversum.
1887
 • Koopt in Amsterdam voor ƒ 150.000,- de Machinefabriek annex IJzergieterij ‘Atlas’.
 • Zoon Henri Smulders krijgt de leiding.
 • Henri Smulders breekt beide benen bij bedrijfsongeval in Utrecht.
1888
 • Als eerste bedrijf installeert A.F. Smulders elektrisch licht.
 • A.F. Smulders geïnstalleerd als lid van het Comité van de bond ‘Nationalen Arbeid’.
1889
 • 323 medewerkers in Utrecht.
 • Verkoop bedrijf ‘Atlas’ in Amsterdam.
1892
 • A.F. Smulders’ dochter huwt met een zoon van Jurgens. (de boterconnectie)
1893
 • Aanschaf Ketelmakerij ‘Renson & Co’ in Grâce-Berleur in België.
 • Zijn zoon Louis Smulders wordt daar directeur.
1894
 • Aanschaf werf ‘de Industrie‘ van P. Smit jr. in Slikkerveer. Werd daardoor onafhankelijk op het gebied van scheepsbouw.
 • Henri en Frans Smulders verhuizen met hun gezinnen naar Rotterdam (huis aan het Haringvliet).
1896
 • Zoon Frans Smulders doet zijn intrede in het bedrijf van zijn vader.
1897
 • In totaal 850 personeelsleden in dienst.
 • In die tijd was A.F. Smulders al niet meer betrokken bij de dagelijkse leiding van het bedrijf.
± 1899
 • A.F. Smulders geplaagd door reuma, koopt een buitenhuis in Nice (F) (Villa Augusta) om daar de winters door te brengen.
1900
 • Zijn zoons Henri en Frans Smulders nemen de dagelijkse leiding over van de bedrijven van A.F. Smulders.
1901
 • Aankoop grond voor werf in Schiedam.
 • 2 februari, Frans (F.A.M.) Smulders voorgedragen door ballotagecommissie van ‘De Ingenieur’ als gewoon lid.
 • 28 december Henri (H.P.A.J.) Smulders benoemd tot commissaris van de Nat. Werkgevers-Verzekeringsbank tegen ongevallen te Utrecht. 
1902
 • 22 februari, overdracht grond van Gem. Schiedam aan A.F. Smulders. ƒ 86.500,-
 • 7 februari, Henri (H.P.A.J.) Smulders voorgedragen door ballotagecommissie van ‘De Ingenieur’ als gewoon lid
 • april aanbesteding ophogen van het terrein 210.000 m³ grond.
 • Aanbesteding gegund aan van Hattum te Sliedrecht.
 • mei werd er een dijk rond het terrein aangelegd om het vervolgens te kunnen opspuiten.
 • Eerste meerpaal neergezet bij de toekomstige ‘Gustohaven’.
 • juni aankoop gebouwen van tentoonstelling Düsseldorf als toekomstige Scheepsbouwhal en Machinebouwhal.
 • 1 juli, Deelname aan IX-de Internationale Scheepvaart congres in Düsseldorf
 • 9 juli, Deelname aan Int. Maritiem Congres Kopenhagen.
 • juli, overstroming van het werkterrein.
 • augustus, ‘Gustohaven’ gegraven en dijk rond terrein gereed.
 • augustus, ‘kom’ volgespoten met aarde.
 • oktober, stuk dijk bezweken door ondermijning als gevolg van de lage waterstand.
1903
 • A.F. Smulders verkoopt het landgoed ‘Veebeek’ (Augustina) aan een zoon van zijn broer Charles Smulders.
 • Begin opbouwen hal 1&2 op de toekomstige Werf ‘Gusto’.
 • Deel terrein van  vroegere scheepswerf ‘de Nijverheid’ gehuurd voor een periode van twee jaar door Smulders – voor opslag van de gebouwen uit Düsseldorf.
 • Augustus, baggermolen gezonken in de aan te leggen ‘Oosterhaven’ voor A.F. Smulders.
 • September baggermolen gelicht
 • 12 september aankomst gebouwen uit Düsseldorf.
1904
 • A.F. Smulders koopt een villa in Nijmegen en brengt daar de zomers door.
 • Henri en Frans Smulders verplaatsen kantoor van Rotterdam naar Schiedam.
 • 14 mei wordt begin gemaakt met het opzetten van de hallen uit Düsseldorf. 
1905
 • April wordt besloten een vierde helling te bouwen. Twee van de drie bestaande hellingen worden 10 meter verlengd.
 • 1 juni feestelijke opening van Werf Gusto met een diner en rondvaarten.
 • Na opening van Werf Gusto in Schiedam gaat de vestiging Slikkerveer en Utrecht dicht.
 • A.F. Smulders treedt terug als directeur van Canoy & Herfkens in Tegelen en wordt President Commissaris. Zijn zoon Piet Smulders wordt directeur.
 • In het begin van het jaar werken er al 100 werklieden in Schiedam.
 • In juni wordt begin gemaakt van overplaatsing van 400-500 werklieden van Slikkerveer naar Schiedam
 • Er wordt een begin gemaakt met het gefaseerd overplaatsen van werklieden (800) uit Utrecht naar Schiedam.
 • In november loopt het eerste schip van de helling.
 • Eerste kolentransporteur voor SHV en de Rotterdamse haven wordt opgeleverd (Pluto)
1906
 • In dienst bij A.F. Smulders de heer Laubeuf, voormalig ingenieur van de Franse Marine. Laubeuf stuurde een nieuwe afdeling aan bij A.F. Smulders, die zich bezig hield met de ontwikkeling van “onderzeesche marinevaartuigen”.
 • Maart 1906 Hoofdingenieur  J. B. Dresselhujjs 25 jaar in dienst.
1907
 • 900 personeelsleden in Schiedam en
 • 300 in Grace-Berleur (B).
 • Henri Smulders verwerft octrooi op lanceerinrichting voor torpedo’s in onderzeeërs.
1908
 • Overlijden van A.F. Smulders.
 • Bouw eerste twee Drijvende Kranen (Argentinië) Bnr. 339 & 340.
1909
 • Op 1 oktober 1909 de oprichting Gusto’s Muziekvereniging door de heren A. Wensveen en C. Heijmans ten huize van de heer A. Wensveen. Eerste dirigent is de heer Karsseboom.
 • Oplevering eerste baggermolen op Schiedamse werf ‘Arno’ (Bnr. 371)
 • Donatie van 10.000 francs voor de slachtoffers van een aardbeving in Italië.
 • September vertrek van de twee zeewaardige dubbelschroef zuig- en persvaartuigen  ‘Eridano’ en ‘Tevere’ naar Italië.
1911
 • De CV wordt omgezet in een NV met een nominaal aandelenkapitaal van ƒ5.000.000,-
 • Bedrijf doet ook veel aan verhuur van Drijvende Kranen etc. Hebben 14 baggermolens in voorraad voor verhuur.
 • Guust jr. zoon van Henri Smulders gaat aan de slag als ingenieur bij ‘Werf Gusto’.
 • Indiensttreding van N.W. Conijn.
 • Registratie bij KvK als: Werf Gusto
 • Extra verdieping op het kantoor gebouwd.
 • Eerste nieuwe Drijvende Kraan 150 ton (Italiaanse Marine)
 • Oktober aanbesteding gegund aan de heer H.J. Nederhorst voor de bouw van twee hellingen en fundering voor een torenkraan.
1912
 • Laatste Excavateur wordt gebouwd voor firma de Vries. (Bnr. 399)
 • Eerste sleep-hopperzuiger ‘Java’ (Bnr. 419)
± 1914
 • Werf Gusto gaat zich specialiseren op het terrein van:
  1. varende en stationaire baggermolens
  2. cutter en hopperzuigers
  3. drijvende kranen
  4. vrachtschepen
  5. marineschepen
1916
 • Het eerste zee-vrachtschip loopt van de helling in Schiedam. Het is het ‘ss. St. Annaland’ voor de SHV in Rotterdam met het Bnr. 497.
1917
 • In december van dat jaar is de voormalige Werf Slikkerveer verkocht aan de N.V. Maas.
 • Henri Smulders neemt zitting in een consortium ter voorbereiding van de oprichting van een N.V.  tot Exploitatie van een Hoogoven, Staal- en Walswerk. Gestort kapitaal 25 miljoen gulden, waarvan 5 miljoen gulden door Staatsdeelneming.
1921
 • Henri Smulders weg uit dagelijkse leiding van Werf Gusto. Hij gaat naar Parijs en wordt wel lid van de Raad van Toezicht van Werf Gusto.
 • Zijn zoon Guust jr. Volgt hem op als directielid van Werf Gusto.
 • N.W. Conijn benoemd tot directielid van Werf Gusto.
1922
 • De heer J.B. Dresselhuijs, hoofdingenieur en medewerker van het eerste uur trekt zich terug.
 • Aanschaf en plaatsing in Scheepshal 6 van een Froriep platenwals.
1923
 • 16 juli was de overdracht van de ‘Gelderland III’
 • 30 december Gust jr.  vanuit UK via Brussel naar Davos
1927
 • De eerste van een lange rij bascules voor bruggen en aanverwante staalconstructies voor bruggen, de Koemarktbrug in Schiedam wordt opgeleverd.
 • Gusto Staalbouw wordt officieel geregistreerd bij Rijkswaterstaat als ‘Bruggenbouwer’ en verschaft zich zo toegang tot diverse grote opdrachten voortvloeiend uit het ‘Rijkswegenplan 1927’ van het rijk.
 • 11 november Hendrik Ackermans op bezoek bij Gust jr. en zijn dochter Maria.
 • 12 november Gust jr. naar London
 • 13 november Hendrik Ackermans heeft een ontmoeting met de fam. Conijn.
1928
 • Patent voor centrifugaalpomp met eenzijdige instroming.
1930
 • Eerste opdracht voor Hoogovens Velzen/IJmuiden, Bnr. 644, Verlenging van een hoogbaan.
1933
 • Overlijden van Henri Smulders
 • Hendrik Ackermans (van Ackermans & van Haaren) wordt op verzoek van zijn schoonzoon Guust Smulders jr. voorzitter van de directie. 
1936
 • Overlijden van Guust Smulders jr.
1937
 • Overlijden van Frans Smulders.
 • Frans Smulders wordt opgevolgd door zijn zoon Harry (J.A.M.) Smulders (1908-1997)
 • H. Ackermans wordt benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht Werf Gusto.
 • Oplevering laatste 1000 ton Kolentransporteur voor Polen ‘Robur VII’
1939
 • Liquidatie Maatschappij tot Exploitatie van Drijvende Kranen & Mastbokken. (27-10)
1941
 • Oprichting van Gusto Geleen. Legt zich toe op de mijnbouw en mechanisatie van de kolenwinning.
 • Huur van de oude Werf Slikkerveer. Wordt Gusto Slikkerveer.
 • 16 juli bombardement op Werf Gusto met dodelijke slachtoffers als gevolg.
 • Omzetting Werf Gusto van N.V. naar C.V.
1942
 • Start productie Gasturbines voor auto’s
1943
 • Mede op initiatief van Werf Gusto komt I.H.C. Holland vof tot stand.
1944
 • In september werd de Werf grotendeels vernield door de Duitse bezetters. In ’44 werd er bijna geen nieuwbouw meer gedaan. Meer reparatiewerk.
1945
 • Indiensttreding van August Smulders (Guus).
1947
 • Notering van Co. nrs voor opdrachten verkregen via I.H.C. Werf Gusto valt de eer te beurt met Co.1 voor de tinbaggermolen ‘Menumbing’. De eigen werfnummering blijft gewoon doorlopen.
1950
 • De Werf Gusto wordt een Naamloze Vennootschap. De leden van de Raad van Beheer zijn het hierover eens, t.w. de heren N.W. Conijn en Mr. H.J.A.M. Smulders.Gusto was voorheen een Commanditaire Vennootschap.
1951
 • Ingebruikname nieuwe 30 ton Hellingkraan (Bnr. 987). In het vervolg werden secties zoveel mogelijk in de ‘Scheepsbouwhal’ in elkaar gezet en door de kraan naar de helling gebracht. Daar werden ze aaneen gelast. 
 • De werf krijgt vergunning voor de bouw van 24 woningen op aangekochte grond (1160 m2 à ƒ 44,- per m2). Bouwgrond ligt tussen van Haarenlaan en Vlaardingerdijk in Schiedam.
1952
 • Mei aankoop grond van Gem. Schiedam grenzend aan de Voorhaven, met inbegrip van oevervoorzieningen en betonnen steiger. App. 31.462 m2. Prijs + ƒ 150.000,-
 • Juli eerste paal voor de 24 woningen (aan het eind van de Jan Steenstraat). Architect is Hr. van  Herwaarden uit Rotterdam, aannemer fa. Berrevoets eveneens uit Rotterdam.
 • Nummering van orderlijst begint weer bij Bnr. 1 (‘Loire’ zeesleper)
1953
 • Deelname in “Holland Cranes”, een samenwerkingsverband met Verschure Amsterdam en Conrad in Haarlem.
1954
 • Laatste Drijvende Havenkraan (80 ton voor Egypte) wordt afgeleverd.
1955
 • Overlijden van N.W. Conijn.
 • De heer N.W. Conijn wordt opgevolgd door Guus Smulders, een kleinzoon vanHenri Smulders.
1956
 • Deelname van de Werf Gusto,
  Met het doel het inschrijven op en het aannemen en uitvoeren van werken op het gebied van bekleding van schachten enz. is opgericht de N.V. Internationale Schacht-bekleding Maatschappij te Schiedam. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt fl. 1 000.000,-verdeeld in 990 gewone aandelen en 10 prioriteitsaandelen, alle groot fl 1.000,- Hier van zijn geplaatst en volgestort 490 gewone- en 10 prioriteitsaandelen. In het kapitaal wordt deelgenomen door de Werf Gusto v/h Firma A. F. Smulders te Schiedam.
1958
 • Hellingen vergroot van schepen tot 14.000 ton naar schepen van 19.000 ton.
1959
 • Bouw eerste olieopslagboei voor Shell ‘Miri’
 • Opdracht van Shell voor het eerste zelfheffende boorplatfom buiten de USA. De ‘Seashell’ werd operationeel voor de kust van Quatar.
± 1960
 • Begin bouwactiviteiten voor de offshore.
 • December invoering 45-urige werkweek. Personeel ook op zaterdag vrij.
 • Oplevering van laatste klassieke stationaire baggermolen ‘Resaca’.
 • Definitieve aankoop  van de ‘oude’ werf Slikkerveer. Gehuurd vanaf 1941
1961
 • Robert Smulders in dienst van Werf Gusto.
1962
 • Ingebruikname ‘Magneetkraan’ voor het volledig nieuwe en geautoriseerde staalplatenpark op het voormalige ‘Kaarsenterrein. De schepen werden gelost in de ‘Voorhaven’. Het park was door Werf Gutso zelf ontworpen. De kraan was besteld bij Demag.
 • Oplevering eerste Free Enterprise veerboot voor Townsend Car Ferries.
 • Oplevering laatste gebouwde vrachtschip. Het koelschip ‘Inca’.
1964
 • Ingebruikname door Rijkswaterstaat van de eerste kraaneilanden ‘Lepelaar’ en ‘Kraanvogel’.
1965
 • Volledige integratie van Werf Gusto binnen de ‘I.H.C‘. Harry Smulders tot dan alg. dir van Werf Gusto verhuist naar het hoofdkantoor en wordt voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB). Zijn jongere broer Frido Smulders neemt zijn functie bij Werf Gusto over.
1966
 • Harry Smulders wordt de eerste President van I.H.C.
 • F.E.M Smulders (Frido) jongste zoon van Frans Smulders wordt benoemd tot Algemeen Directeur van ‘Werf  Gusto’.
 • Indelen van I.H.C. Holland in divisies. Werf Gusto staakt alle baggerprojecten en concentreert zich alleen op offshore. De Offshore Divisie wordt later nog uitgebreid met SBM en R.J. Brown & Associates.
 • Aanschaf 50 ton Peiner kraan voor de bouw van Hoogoven VII.
1967
 • Eerste order voor een Offshorekraan van het Italiaanse Micoperi voor hun ponton PM24. In fixed positie (bokstand) kon de kraan 1000 ton tillen en roterend 500 ton.
1969
 • Verzelfstandiging van ontwikkeling en verkoop van de vinding ‘eenpunts meerboei’ SBM (Single Buoy Mooring).
1970
 • Guus Smulders met pensioen.
1972
 • Oplevering eerste DP boorschip Pelican.
 
 • Verplaatsing van SBM van Schiedam naar Monaco. Nieuwe naam wordt SBM Inc.
1973
 • Ingebruikname extra kantoorruimte op de locatie ‘Straatmakerswerf’ gelegen tussen de Nieuw-Mathenesserstaat en de Gustoweg.
 • Omzetting van IHC Gusto N.V. in IHC Gusto B.V. ingevolge de aanpassing aan de E.E.G regelgeving. 
1974
 • Robert Smulders benoemd tot Algemeen Directeur van ‘IHC Gusto BV’Robert is een zoon van J.H.A.M. Smulders.
1975
 • Robert Smulders benoemd tot directielid ‘IHC Smit‘ te Kinderdijk. Hiermee eindigt de verbondenheid van de familienaam  Smulders met ‘Gusto’ (IHC Gusto BV)
 • Gusto Staalbouw wordt een zelfstandige werkmaatschappij binnen IHC Holland N.V. en verhuist naar Slikkerveer.
 • Oplevering 3e generatie pijpenlegger ‘Viking Piper’ (Co. 928)
1978
 • Co. 950 DP boorschip loopt als allerlaatste schip van de helling
 • Sluiting IHC Gusto BV (alleen de werf). De afdeling Engineering gaat zelfstandig verder. De rest van het personeel vindt voorlopig onderdak bij RSV.
 • Amerikaanse prijs voor ‘Innovatieve producten’ ontvangen.
 • november veiling machines en kranen.
 • Werf wordt op voorlopige monumentenlijst geplaatst door minister Wallis-de Vries.
1980
 • Sloop van Kantoorgebouw en later in dat jaar van de Schepenhal en de Machinebouwhal.
1985
 • Sluiting IHC Gusto Geleen.
1988
 • Sluiting IHC Gusto Staalbouw BV (Slikkerveer).
2010
 • Opheffing ‘Gusto Muziekvereniging’
2017
 • Oprichting ‘Stichting Erfgoed Werf Gusto’
2018
 • Onthulling Monument “Werf Gusto”

bronnen:
Rotterdamsch Nieuwsblad: d.d./ 27-06-1903/15-07-1904/17-12-1904/8-06-1905/15-06-1905/
De Telegraaf: 02-03-1905
Algemeen Handelsblad: 12-12-1905
Nieuwe Schiedamsche Courant: 16-05-1902
Gemeentearchief Schiedam
Gemeentearchief Rotterdam

‘Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord-Holland en Zuid-Holland’ – Joop Visser, Matthijs Dicke en Annelies van der Zouwen (red.)
Historische Vereniging Schiedam
De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad 24-12-1956
W.H.P.M. van Hooff: In het rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandse machinenijverheid 1825-1914. Een historische bedrijfstakverkenning (Amsterdam 1989), 75-76.

 

Translate / Vertaal»
Scroll Up