Wordt Vriend van de St. Erfgoed Werf Gusto

Een deel van de achtersteven van de ‘Humber River’ (Co. 761 – 1970) wordt geplaatst.

Met uw financiële steun kunnen wij het gedachtegoed van Werf Gusto laten voortleven. Ook wat hier in Schiedam door de vele duizenden werknemers in de loop der jaren is gepresteerd, in kaart brengen. De nog aanwezige kennis willen wij graag aan jongeren en geïnteresseerden doorgeven.

U bent al Vriend van Stichting Erfgoed Werf Gusto vanaf 25 euro per jaar. Vrienden van de Stichting Erfgoed Werf Gusto worden voor bijzondere bijeenkomsten en evenementen rondom Stichting Erfgoed Werf Gusto uitgenodigd, ontvangen korting en Vrienden worden via de maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

In de toekomst hoopt de Stichting Erfgoed Werf Gusto eens per jaar een vriendendag te organiseren. U kunt Vriend worden door het onderstaande aanmeldingsformulier online in te vullen en te verzenden.

Wilt u als bedrijf een sponsorbijdrage doen, dan vragen wij u contact met ons op te nemen via onderstaand mailadres: info@erfgoed-werfgusto.nl

Stichting Erfgoed Werf Gusto is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent extra giftenaftrek voor donateurs: particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer over deze regeling leest u meer op de site van de Belastingdienst.


 

Ik word Vriend van St. Erfgoed Werf Gusto € 25,- per jaar.

De jaarlijkse bijdrage van € 10,- per jaar maak ik over op bankrekening
NL70 TRIO 0338 5495 36 tnv. Stichting Erfgoed Werf Gusto. Zodra mijn bijdrage binnen is, krijg ik een bevestiging.

De jaarlijkse bijdrage van € 25,- per jaar maak ik over op bankrekening
NL70 TRIO 0338 5495 36 tnv. Stichting Erfgoed Werf Gusto. Zodra mijn bijdrage binnen is, krijg ik een bevestiging.

De met een * gemerkte velden dient u allemaal in te vullen.


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2017