Historie


Vooraanzicht Werf Gusto 1904

Niets heeft de gemoederen in de Gemeenteraad van Schiedam zo bezig gehouden, als de aanvraag tot aankoop in 1901 van het terrein. Dit was gelegen naast de Apollo Kaarsenfabriek. August Smulders was op zoek naar een goede locatie met groeimogelijkheden voor zijn scheepswerf. Voorwaarde was dat het aan open water moest liggen.  Hij vond dit op de uiterwaarden van de Maas aan de oostkant van de Voorhaven in Schiedam. De Gemeente Schiedam was op dat moment op zoek naar nieuwe bedrijven. Deze moesten de kwakkelende economie van Schiedam nieuwe impulsen geven.

Gedurende maanden beheerste het de lokale kranten. August Smulders wilde de grond kopen. De Gemeente Schiedam hield vast om de gemeentegrond niet te verkopen maar te verpachten. Niet onbelangrijk was, dat Smulders slechts 1 gulden 50 wilde betalen per vierkante meter. De Gemeenteraad wilde meer hebben. Scheepswerf Fijenoord had, kort daarvoor, grond aangekocht in Rotterdam voor 9 gulden per vierkante meter. Smulders wilde er niets van weten. Hij wees op het feit, dat de grond hier in Schiedam eerst met drie meter opgehoogd diende te worden. Dit zou hoge investeringen met zich meebrengen. Uiteindelijk heeft de Gemeente Schiedam, toch de grond verkocht voor 1 gulden 50 per vierkante meter aan Smulders. De opening van de werf was in juni 1905. In 1911 kreeg de scheepswerf officieel Werf Gusto als naam. Een scheepswerf die, bijna 75 jaar, de stad Schiedam eer aandeed met haar specialistische scheepsbouw en constructies. 

Werf Gusto zorgde niet alleen voor spectaculaire bouwwerken. Zij voorzag in die bijna 75 jaar van haar bestaan duizenden Schiedammers van werk. Na de opening van de werf in 1905 veerde de economie op. De woningbouw trok aan en lokale toeleveranciers deden goede zaken. De werf lag dicht bij De Gorzen (Schiedam Zuid) en zorgde ervoor dat veel personeelsleden van de Werf Gusto daar al woonden, of zich vestigden. In 1978 kwam daar een einde aan, toen de werf haar poorten sloot. Het kon natuurlijk niet uitblijven, dat de werf gesloopt werd om het terrein geschikt te maken voor andere doeleinden. Niets is bewaard, op enkele objecten na in privébezit. Dit wordt algemeen gezien als een kunstfout.

Daarom is op deze plaats in de directe omgeving van de voormalige werf dit Monument komen te staan. Het Monument is bedoeld om de verbondenheid te symboliseren tussen Schiedam, de wijk De Gorzen en de gesloten scheepswerf. Het is ook bedoeld om jongere generaties in te lichten. Hen op deze wijze kennis te laten maken met de rijke geschiedenis van Werf Gusto en Schiedam. Het is ook een eerbetoon aan de onder-/werknemers van Werf Gusto. Zij hebben deze werf groot gemaakt met hun duizenden projecten. Die werden wereldwijd gebruikt. Sommige worden, nadat 40 jaar geleden het laatste schip van de helling gleed, zelfs nu nog gebruikt.

>>>Naar Het Begin in 1862


St. Erfgoed Werf Gusto 28 mei 2018

Open chat
Klik hier en Stuur een app naar de St. Erfgoed Werf Gusto. Wij zijn bereikbaar van 09:00-22:00 u. (CET)

Click here and send ann app to the Foundation Inheritage Gusto Yard. You can reach us from 09:00-22:00 hrs. (CET)
Powered by